Personal

Chef verkstad och reservdelar
Preben Olesen

Kundmottagare
Johan Tavemark

Fordonstekniker
Ingemar Johansson
Mikael Långström
Isac Bjurström Albinsson
Peter Johansson
Marcus Ohlsson